O nas Oferta Kontakt
Klienci indywidualni Podmioty gospodarcze
 

OFERTA - Podmioty gospodarcze

W ramach świadczonych usług nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą:

• reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
• reprezentację Klienta przed organami administracji publicznej
• udzielanie porad prawnych w zakresie bieżącej działalności Klienta
• tworzenie i opiniowanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych
• prowadzenie postępowań rejestracyjnych w KRS oraz związanych z likwidacją spółek
• przedkładanie propozycji dotyczących konieczności wprowadzenia nowych uregulowań prawnych
• uczestnictwo w negocjacjach handlowych
• nadzór prawny nad postępowaniem egzekucyjnym (tj. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, kontakt z komornikiem do zakończenia egzekucji)
• prowadzenie postępowań pojednawczych i negocjacji w imieniu Klienta
• sporządzanie pism i środków odwoławczych w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i urzędem kontroli skarbowej

 

made by ph jawex